KONTAKT

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Superninja AI

Hantering av personuppgifter för dig som användare av Superninja AI:s tjänster. Som användare av Superninja AI:s chatbot tjänster behandlar vi följande personuppgifter om dig:

- Namn
- Telefonnummer
- E-post
- Anknytning till organisationsnummer
- IP-adress
- Information om hur du använder Superninja AI:s tjänster och webbplats

Teknisk information

Den tekniska informationen vi samlar in automatiskt när du besöker Superninja.ai eller externa sidor med vår chatt inkluderar typ av enhet, IP-adress, webbläsare, operativsystem och geografisk plats. Vi samlar även in information om ditt besök såsom sidaktivitet, länkar, besökta sidor, interaktioner på sidorna, tid och datum.


Personuppgiftsansvarig


Superninja AI, med adress Ingmar Bergmans Gata 2, 114 34 Stockholm och e-post integrity@superninja.ai, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och relaterade tjänster.

Insamling av information


Vi samlar in uppgifter om dig från:

- Din arbetsgivare
- Dig eller din arbetsgivare vid beställningar, intresseanmälningar, kundserviceärenden via telefon, chatt eller e-post
- Automatisk insamling via cookies och liknande digitala verktyg
- Andra publika källor för kreditbedömning och information från samarbetspartners
- Laglig grund för datahantering


Vi hanterar dina personuppgifter baserat på:


- Nödvändighet för att fullfölja avtalet med dig
- Lagstadgade förpliktelser
- Intresseavvägning
- Ditt samtycke för specifika uppgifter
- Användning av dina uppgifter


Dina uppgifter används för att:


1. Tillhandahålla vår tjänst
2. Kommunicera om våra tjänster
3. Utveckla våra tjänster
4. Marknadsföringsändamål
5. Förhindra missbruk av våra tjänster
6. Efterleva lagstadgade skyldigheter
7. Lagringstid för data

Din information lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet, från ingen lagring till flera års lagring beroende på krav från olika regelverk.

Dela din data


Vi kan dela dina uppgifter med underleverantörer och vid behov utanför EU/EES för att tillhandahålla våra tjänster. Uppgifter kan också delas med myndigheter vid lagkrav.

Skydd av din data


Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.


Cookies


Vi använder cookies på vår webbplats för att följa dina aktiviteter och förbättra våra tjänster. Du kan alltid ändra dina inställningar eller rensa cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter


Som ägare av dina personuppgifter har du rätt att:

- Begära utdrag av sparade personuppgifter
- Begära rättelse av felaktiga uppgifter
- Begära radering under vissa förutsättningar
- Begränsa hantering av dina uppgifter
- Flytta din data
- För att använda dina rättigheter, kontakta oss på integrity@superninja.ai.


Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål angående hantering av din data, vänligen kontakta oss på klagomal@superninja.ai.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud kan kontaktas via integrity@superninja.ai för att säkerställa att vi följer reglerna för skydd av personuppgifter.